رجیستر نرم افزار ViClips


1) لایسنس را وارد کنید. (لایسنس پس از خرید به شما داده شده است)
2) کلید را وارد کنید.( کلید را از پنجره ی رجیستر  برنامه ی ویکلیس نصب شده روی کامپیوترتان دریافت کنید)
3) کد امنیتی سه رقمی را وارد کنید.( درپایین همین صفحه نوشته شده است)
4) روی دکمه ی کلید نهایی را بساز کلیک کنید.( پس از آن کلید نهایی شما ساخته میشود میتوانید کلید نهایی خود را ذخیره کنید تا دیگر نیازی به اینترنت برای ساخت آن نداشته باشید)
 
لایسنس :
کلید :
کلید نهایی :
561 را وارد کنید :